top of page

MAOT (Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága) Adatvédelmi hozzájárulás

Letöltés pdf fájlban

Regisztráló felhasználóként kijelentem, hogy a MAOT portál és MAOT nyilvántartás használatához kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát elfogadom, illetőleg tudomással bírok arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaim gyakorlására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi szabályozásra vonatkozó 2016/679 EU rendelet.

 

 • Igen, az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát elfogadom

 

(Amennyiben nem jelöli ki, úgy a MAOT portál és MAOT nyilvántartás regisztrációs szolgáltatás igénybevétele nem lesz elérhető az Ön számára és rendszerünk nem jogosult az Ön regisztrációját feldolgozni.)

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának megismerése és elfogadása után Önnek még hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a portál kezelhesse az Ön személyes adatait a portál eredményes használata érdekében. Ezen hozzájárulás hiányában a portál nem fogja tudni tárolni azokat a keletkező adatokat, amelyek az Ön személyéhez kötődnek.

Kijelentem, hogy a MAOT portál és MAOT nyilvántartás üzemeltetője és közreműködői számára, hozzájárulásomat adom a regisztráció során általam megadott személyes adataim kezeléséhez, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozásához és továbbításához az alábbiak szerint meghatározott célra és tartalommal: a MAOT portál oldalain közzétett ORVOS lista igénybevétele céljából, jelen hozzájárulásom írásbeli visszavonásának időpontjáig, a következő adataimra kiterjedően: Nyilvántartási azonosító, Név, Születési dátum, Diplomák dátuma, Elérhetőség (telefon, email),  Számlázási cím, Tudományos fokozat, Orvosi pecsétszám, Milyen tanfolyamokat végzett, MAOT tagság kezdete, HKO végzettséget igazoló oklevél száma, kiállításának ideje, Weblap cím, Munkahely és címe, Oktatói gyakorlat, Nemzetközi kapcsolatok, MAOT tisztség, - funkciók.

MIMSZ rendezvény regisztráció: 

Jelentkezési lap Egészségügyi dolgozóknak; Teljes név, Születési idő, Születési hely, Anyja neve, Lakcím, E-mail cím, Regisztrációs szám / Nyilvántartási szám, Szakképzettség, Engedélyezett terület, Egyéb szakterületek

Jelentkezési lap Orvosoknak; Teljes név, E-mail cím, Pecsétszám

Jelentkezési lap érdeklődőknek;Teljes név, E-mail cím

 

 • Igen, hozzájárulok 

  

(Amennyiben nem jelöli ki, úgy adatai nem kerülnek rögzítése és a MAOT portál üzemeltetője nem jogosult regisztrációját befogadni, és nem jogosult a folyamatos nyilvántartás igénybevétele tárgyában műveletet végezni.)

 

 

 

…………………………                                               …………………………

dátum                                                                                        aláírás

 

 

 

Kérjük, csak a fenti hozzájárulást aláírva visszaküldeni az adatkezelő címére: 

MAOT - MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA - Budapest 1196 Fő utca 50/a.

FIGYELEM: A MAOT online 2023. konferencia regisztrálásánál, az "Elfogadom" négyzet kijelölése helyettesíti az Adatvédelmi nyilatkozat aláírását! 

 

Köszönjük az együttműködést!

(*a MIMSZ adatvédelmi szabályozását a Magyar Integratív Medicina Szövetség bírósági bejegyzési folyamatának lezárásáig a MAOT végzi. Ezen Adatvédelmi hozzájárulásban és az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő pontok a MIMSZ rendezvényeire és az adatkezelésére is kiterjednek.)

 

 

 

MAOT (Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága) és a MIMSZ* (Magyar Integratív Medicina Szövetség) Adatvédelmi Tájékoztató

 

A MAOT (MIMSZ) portál és MAOT (MIMSZ) nyilvántartás használatához kérjük, hogy olvassa el az AdatvédelmiTájékoztatót majd a Tájékoztató végén jelölje be, hogy elolvasta és megértette annak tartalmát. Ezután jelölje be, hogy egyetért a Tájékoztatóban foglaltakkal - csak ez esetben használhatja a portál nem nyilvános részét.

Amennyiben nem jelöli be, hogy elolvasta az Adatvédelmi Tájékoztatót és/vagy nem jelöli be, hogy egyetért vele, az esetben csak a portál nyilvános részét használhatja!

 

Tisztelt Látogatónk!

 1. Amikor Ön a MAOT (MIMSZ) portál internetes honlapját látogatja, eközben – önkéntes  és kifejezett hozzájárulása alapján, a regisztráció elvégzésével –  személyes adatait is átadja számunkra.

 2. Szervezetünk a tudomására jutott személyes adatot a MAOT (MIMSZ) nyilvántartás az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, és amelyek a honlapunk használatával eltérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szolgáltató (MAOT) részére kerülnek átadásra, az Ön által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint.  Az adatok kezelője és az érintett adatbázis jogosultja minden esetben az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató (MAOT).

 3. Az Ön által önkéntesen végzett regisztráció valamint személyes adat módosítása során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, a honlap internetes szerverét fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a szervezetünk maga végzi. Személyes adatai kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre és továbbításra. 

 4. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől a regisztráció során Ön adhatja meg nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve a regisztráció során megadott adatokat.

 5. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

 6. A MAOT nyilvántartás és az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.

 7. A honlap látogatásával és MAOT nyilvántartással összefüggésben keletkezett adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra kötelezett kötelezettséget partnerek és saját munkatársaink, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

 8. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó e-mailcím a következő: info@maot.hu és  konferenciamimsz@gmail.com, illetve maotkonferencia@gmail.com.

 9. Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai megfelelőségével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

 10. Szerveztünk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a 679/2016 EU rendelet (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 11. Szerveztünk a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szerveztünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti és/vagy törli. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, az MAOT portál oldalaira belépve megtekintheti vagy módosíthatja adatait.

 12. Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

Alapvető információk:

 • Az adatkezelő címe: MAOT - MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA - Budapest 1196 Fő utca 50/a.

 • Az adatkezelő elérhetősége: tel.+361-281-3035, email: info@maot.hu és  konferenciamimsz@gmail.com illetve maotkonferencia@gmail.com.

 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 • Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és lehetséges adatok: Nyilvántartási azonosító, Név, Születési dátum, Diploma dátuma, Elérhetőség (telefon, email),  Számlázási cím, Tudományos fokozat, Orvosi pecsétszám, Milyen tanfolyamokat végzett, MAOT tagság kezdete, HKO végzettséget igazoló oklevél száma, kiállításának ideje, Weblap cím, Munkahely és címe, Oktatói gyakorlat, Nemzetközi kapcsolatok, MAOT tisztség, - funkciók. MIMSZ rendezvény regisztráció: Jelentkezési lap Egészségügyi dolgozóknak; Teljes név, Születési idő, Születési hely, Anyja neve, Lakcím, E-mail cím, Regisztrációs szám / Nyilvántartási szám, Szakképzettség, Engedélyezett terület, Egyéb szakterületek / Jelentkezési lap Orvosoknak; Teljes név, E-mail cím, Pecsétszám / Jelentkezési lap érdeklődőknek;Teljes név, E-mail cím.

 • Az adatgyűjtés célja: a MAOT tagság és pártoló tagság nyilvántartása, az orvosok szerepeltetése a portál nyilvános és nem nyilvános Orvos listáján, és MAOT nyilvántartásában, és MIMSZ rendezvény regisztráció.

 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szolgáltatás igénybevételét követően kifejezetten csak egyéni kérésre törlődnek. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyéni adatokat módosítsa, illetve korrigálja, amennyiben azok két-, vagy többértelműek, illetve értelmezhetetlenek és akadályozzák a portál szolgáltatásának rendeltetésszerű működését.

 • Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu ).

(*a MIMSZ adatvédelmi szabályozását a Magyar Integratív Medicina Szövetség bírósági bejegyzési folyamatának lezárásáig a MAOT végzi. Ezen Adatvédelmi hozzájárulásban és az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő pontok a MIMSZ rendezvényeire és az adatkezelésére is kiterjednek.)

bottom of page